سیستم هوشمند کنترل دیتا سنتر
رک و جعبه فلزی سها
رک و جعبه فلزی سها
رک و جعبه فلزی سها
رک و جعبه فلزی سها
رک و جعبه فلزی سها

جديدترين ها

جعبه باتری چهار طبقه B

جعبه باتری چهار طبقه B

* مشخصات فنی کابینت باتری :- ورق مصرفی : آهن فولاد مبارکه 1mm- پوشش بدنه : رنگ پکاء شیمی ایران – پاش..

0تومان

جعبه باتری چهار طبقه A

جعبه باتری چهار طبقه A

* مشخصات فنی کابینت باتری :- ورق مصرفی : آهن فولاد مبارکه 1mm- پوشش بدنه : رنگ پکاء شیمی ایران – پاش..

0تومان

جعبه باتری سه طبقه

جعبه باتری سه طبقه

* مشخصات فنی کابینت باتری :- ورق مصرفی : آهن فولاد مبارکه 1mm- پوشش بدنه : رنگ پکاء شیمی ایران – پاش..

0تومان

جعبه باتری دو طبقه

جعبه باتری دو طبقه

* مشخصات فنی کابینت باتری :- ورق مصرفی : آهن فولاد مبارکه 1mm- پوشش بدنه : رنگ پکاء شیمی ایران – پاش..

0تومان